Slipp obehagliga överraskningar med GVK-auktorisering

Säkra våtrum med GVK-auktorisering

Slipp obehagliga överraskningar i form av vattenskador och dyra reparationskostnader som inte alltid täcks av försäkringen. Anlita ett GVK-auktoriserat företag, så kan du känna dig trygg med ditt nyrenoverade badrum.

30 års erfarenhet

En vattenskada kostar

Allt fler försäkringsbolag ersätter inte längre för tät- och ytskiktet, det vill säga kakel, klinker eller plastmatta, vid en vattenskada. Inte heller själva monteringen och installationsarbetet. Det betyder att en vattenskada kommer att kosta även om du har en försäkring. Väljer du att anlita ett GVK-auktoriserat företag kan du känna dig trygg med ett säkert våtrum. Du får ett professionellt utfört våtrumsarbete, vare sig du väljer kakel, klinker eller plastmatta till din badrumsrenovering.

Därför finns GVK

GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, är en stiftelse där de stora bostadsföretagen, fastighets- och villaägarorganisationerna samt golv- och vvs-branschen ingår. GVK bildades 1988 och har samordnat och utvecklat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras. Genom återkommande stickprovskontroller bidrar GVK till bibehållen hög kvalitet i utförandet och kan utveckla sin erfarenhetsbank med ständiga förbättringar för våtrumsinstallationer.

Anlita ett GVK-auktoriserat företag

Den bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete är ett GVK-auktoriserat företag, oavsett om du väljer kakel eller plast. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt ska utföras. Be att få se det behörighetsbevis som GVK utfärdat.

GVK:s länskontrollanter

GVK:s kontroller sker slumpmässigt och utförs av respektive länskontrollant. Kontroller av utförda GVK-arbeten kan också beställas särskilt och bekostas då av beställaren.

GVK ger säkra våtrum genom

ROT-Avdrag

Anlitar du oss som privatperson så är chanserna goda att du har rätt att göra rot-avdrag på arbetskostnaden. Exakt vilka regler som gäller för arbete utfört hos dig tar man enklast reda på hos skatteverket. Grundprincipen är i nuvarande stund att 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person och år, får man dra bort för arbete utfört i sin bostad. Oavsett sin egen ålder.

0 kr
I AVDRAG PER PERSON OCH ÅR
0 %
AVDRAG PÅ ARBETSKOSTNAD