golv och kakel logo

Så jobbar vi

Arbetssätt​

Vi vet att en rak kommunikation med såväl kunder som leverantörer samt ett tydligt, strukturerat arbetssätt är ett vinnande koncept. Av samma anledning arbetar vi på Golv & Kakel på samma sätt i alla projekt. Det ska vara enkelt för oss alla, det är gynnsamt för samtliga parter.

God planering

Kundbesök

Vi bokar alltid ett kostnadsfritt kundbesök med kunden innan vi lämnar offert. Detta för att kunna göra en korrekt behovsanalys och således lämna en relevant offert med så väl uppskattade mängder som möjligt.

Tydlighet

Offert

Efter kundbesöket påbörjas offertarbetet. Normalt får du offert inom en till två veckor, lite beroende på hur stort projektet är. När vi sedan erhållit accept påbörjas planeringsarbetet och eventuella slutliga frågor reds ut. Vi tecknar ett tryggt avtal för båda parter och kommer överens om startdatum.

Leverans

Genomförande

Innan byggstart utförs en riskanalys och arbetsmiljöplan tas fram för projektet för att undvika potentiella problem. Bemanning enligt tidplan för respektive arbetsmoment görs för att optimera arbetet under kritiska moment. Projektet drivs sedan enligt tidplan med löpande avstämningar med kunden.

Avslut

Projektavslut

Efter projektets avslut besiktas utförda arbeten och en detaljerad faktura skickas enligt offert med redogörelse för eventuella tillkommande arbeten.

Har du ett projekt du behöver hjälp med?

ROT-avdrag

Anlitar du oss som privatperson så är chanserna goda att du har rätt att göra rot-avdrag på arbetskostnaden. Exakt vilka regler som gäller för arbete utfört hos dig tar man enklast reda på hos skatteverket. Grundprincipen är i nuvarande stund att 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kr per person och år, får man dra bort för arbete utfört i sin bostad. Oavsett sin egen ålder.

30%

Avdrag på arbetskostnad

50 000 kr

I avdrag per person och år